تاریخ : يکشنبه 28 مهر 1392
کد 40570

رئیس جنبش ائل: نظر اصلی در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان را دفتر تاسیسات دمکراتیک و حقوق بشر صادر می کند

نظر اصلی در خصوص انتخابات را دفتر تاسیسات دمکراتیک و حقوق بشر(ODIHR) سازمان امنیت و همکاری اروپا صادر می کند

خبرگزاری آران/سرویس آذربایجان

سایت خبری اسلامین سسی جمهوری آذربایجان نوشت: اگرچه اظهارات برخی از ناظران بین المللی نتوانست حزب حاکم ینی آذربایجان را از تصمیمش باز دارد، ولی به کار حاکمیت نیز نیامد،زیرا که نظر اصلی در خصوص انتخابات را دفتر تاسیسات دمکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) سازمان امنیت و همکاری اروپا صادر می کند.

این دفتر نیز، وضعیت 58 درصد از مناطق رای گیری را بد یا خیلی بد ارزیابی کرد. در شرایطی که این گروه (ODIHR) ، نتایج انتخابات را به رسمیت نشناسد، سعی و تلاش حاکمیت برای به دست گرفتن سایر گروههای ناظران با پول(خرید رای آنها)، به درد حاکمیت نمی خورد.

الدار نمازاف عضو شورای ملی و رئیس جنبش ائل، بیان کرد: رای و نظر نهایی دفتر تاسیسات دموکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا، برای تمامی مراجع و نهادهای بین المللی، رای نهایی برای رسمیت انتخابات ها می باشد. حتی خانم اشتون و جناب استفون فوله نیز در بیانیه خود، به نتایج این دفتر استناد کرده اند./خ

پایان پیام.

 

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 28 مهر 1392
captcha refresh