تاریخ : جمعه 10 آبان 1392
کد 40696

رئیس حزب توسعه و شهروندی جمهوری آذربایجان: کنفرانس بین المللی قره باغ در ایران را اقدامی مثبت می دانم

در اینگونه کنفرانس های علمی، بار دیگر حقانیت جمهوری آذربایجان در مساله قره باغ مشخص می شود و باید از اینگونه ابتکارها حمایت کرد

خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان

در ادامه حمایت ها از برگزاری کنفرانس بین المللی قره باغ در ایران، علی علی اف رئیس حزب توسعه و شهروند جمهوری آذربایجان برگزاری این کنفرانس را اقدامی مثبت خواند . 

علی علی اف گفت: در اینگونه کنفرانس های علمی باردیگر حقانیت جمهوری آذربایجان در مساله قره باغ مشخص می شود و باید از اینگونه ابتکارها حمایت کرد .

وی افزود : در کنفرانس بین المللی قره باغ واقعیت اشغال اراضی جمهوری آذربایجان توسط شرکت کنندگان مطرح و محکوم می شود  و ما بعنوان طرف مورد تجاوز قرار گرفته، این کنفرانس علمی را مثبت و افزایش تعداد آنها را نیز مفید می دانیم.

رئیس حزب توسعه و شهروند جمهوری آذربایجان افزود: مذاکره درباره قره باغ در قالب کنفرانس ها سودمند است چرا که باعث طرح موضوع در سطح بین المللی شده و حقانیت جمهوری آذربایجان بار دیگر روشن می شود .

شایان ذکر است ابتکار مراکز دانشگاهی و  موسسات مطالعاتی غیر دولتی ایران برای برگزاری کنفرانس بین المللی درباره قره باغ با شرکت محققان و نخبگان دانشگاهی موجب نگرانی شدید محافل قومگرا و  ضدایرانی در باکو از افشاء شدن کمک های ایران به جمهوری آذربایجان در جریان مناقشه قره باغ شده است . 

  • نوشته شده
  • در جمعه 10 آبان 1392
captcha refresh