تاریخ : پنجشنبه 8 فروردين 1387
کد 4407

طرح توسعه کشورهای مشترک المنافع تدوین می شود

، اطمینان به آماده سازی موفقیت آمیز این استراتژی، مبتنی بر توجه ویژه ای است که سران کشورهای مشترک المنافع به این سند مبذول دارند.
سرویس روسیه /خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس روسیه : معاونین نخست وزیران کشورهای مشترک المنافع که مسئول امور اقتصادی در شورای اقتصادی کشورهای مشترک المنافع هستند، طرح استراتژی توسعه اقتصادی این اتحاد تا سال 2020 میلادی را بررسی خواهند کرد. "والری مونتیان" رئیس گروه کاری تدوین استراتژی توسعه، در این رابطه به خبرنگاران اطلاع داد که نشست این شورا روز 4 آپریل در مسکو برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از نووستی راسیا ، وی اطلاع داد که در نشست شورای اقتصادی گزارشی درباره چگونگی اجرای استراتژی توسعه اقتصادی این اتحاد تا سال 2020 میلادی قرائت خواهد کرد. به گفته وی، اطمینان به آماده سازی موفقیت آمیز این استراتژی، مبتنی بر توجه ویژه ای است که سران کشورهای مشترک المنافع به این سند مبذول دارند.
مونتیان گفت: "من یقین دارم که استراتژی توسعه اقتصادی تنظیم خواهد شد. این شامل بخش هایی مختلف، از جمله امنیت غذایی، امنیت سوختی، امنیت اقتصادی و بخش هوا-فضا می باشد. پس از نشست شورای اقتصادی، 15 و 16 ماه مه نشست گروه کاری و گروه کارشناسی برای اجرای استراتژی توسعه اقتصادی برگزار می شود و پس از یک هفته گزارشی درباره وضعیت آن در نشست شورای نخست وزیران کشورهای مشترک المنافع قرائت خواهم کرد".
وی همچنین اطلاع داد که به احتمال زیاد، استراتژی توسعه اقتصادی این اتحاد، مورد بررسی روسای جمهوری سران کشورهای عضو قرار خواهد گرفت، اما این زودتر از ماه سپتامبر سال جاری میلادی نخواهد بود.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 8 فروردين 1387
captcha refresh