تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393
کد 45298

سیاست منافقانه آمریکا در رابطه با آذربایجان

اگر آمریکا تمامیت ارضی و استقلال آذربایجان را به صورت فعال تر مورد حمایت قرار می داد، در سال 2008 میلادی در گرجستان و امروز در اوکراین شاهد حوادث فاجعه بار نبودیم.

به گزارش آران نیوز به نقل از روزنامه «اوچ نقطه»، جیسون کاتس، رئیس «Tool Shed Group » و کارشناس سیاسی هنگام شرح رفتار و انتقادات رسانه ها و مسؤولان آمریکایی در خصوص جمهوری آذربایجان گفته است: «اگر آمریکا تمامیت ارضی آذربایجان را به صورت فعال تر مورد حمایت قرار می داد، حوادث گرجستان و اوکراین بوجود نمی آمد.
آمریکا در سال های اخیر نه تنها در چشم آذربایجان، بلکه در چشم خیلی از کشورهای دیگر جهان نیز نفوذ خود را از دست داده است. اگر آمریکا قبلا برای خود یک خط مشی سیاسی را در پیش گرفته و بر اساس آن حرکت می نمود، امروز از آن خط مشی دیپلماسی خود خیلی عقب رفته است. سیاست قبلی آمریکا حمایت از دوستان و مبارزه با دشمنان بود. اما امروز مشاهده می کنیم که این سیاست تغییر یافته است. به ویژه این خط مشی سیاسی در رابطه با آذربایجان، اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای جهان تغییر یافته است.»
وی گفت: «آمریکا در خصوص آذربایجان و سرزمین شناخته شده آن به نام قره باغ کوهستانی یک سیاست غیر شفاف و منافقانه را اعمال می کند. از یک طرف می بینیم که دولت آمریکا مبارزه آذربایجان با تروریسم و فعالیت های اقتصادی و امنیتی آن را به صورت مداوم مورد حمایت قرار داده ولی از سوی دیگر می بینیم که برای حل این مناقشه با ارمنستان خیلی کم کار می کند. اگر آمریکا تمامیت ارضی و استقلال آذربایجان را به صورت فعال تر مورد حمایت قرار می داد، در سال 2008 میلادی در گرجستان و امروز در اوکراین شاهد حوادث فاجعه بار نبودیم.»

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 19 اسفند 1393
captcha refresh