تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393
کد 45299

کاهش ارزش منات در برابر دلار، مشکلات عدیده ای را برای مردم جمهوری آذربایجان به وجود آورده است.

کاهش 34درصدی ارزش منات برای مردم جمهوری آذربایجان غیرمنتظره بود و موجب افزایش یکباره قیمتها، مخصوصا قیمت نان شد. اگرچه با برخی تدابیر پیشگیرانه قیمتها دوباره به حالت اولی برگشت ولی مردم از این وضعیت ناراحت هستند.

آران نیوز- برخی از فروشگاه ها در این کشور بعد از مدتی تعویق دوباره شروع به کار کرده اند ولی کار و تجارت مثل گذشته از رونق برخوردار نبوده و مردم خواستار افزایش حقوق خود هستند. چرا که بانک ها اقساط خود را براساس قیمت جدید مطالبه می کنند. این در حالی است که براساس ماده 426.2 قانون اساسی چنین چیزی غیرقانونی محسوب شده و اقساط بایستی براساس همان نرخ قبلی پرداخت شود. یکی دیگر از دلایل افزایش نگرانی در بین مردم؛ پرداخت بدهی بانک های جمهوری آذربایجان به بانک مرکزی می باشد.
علیرغم بیانیه بانک مرکزی جمهوری آذربایجان مبنی بر کاهش ارزش منات، کاهش یکباره ارزش پول ملی این کشور نه تنها موجب ایجاد تورم شدید شد، بلکه زمینه های لازم برای تشکیل تجمعات اعتراض آمیز در شهرستانها را فراهم آورد.
در برخی از شهرستانها در اعتراض به این روند، تجمع اعتراض آمیز برگزار شد ولی این اقدام مردم با دخالت پلیس و بازداشت چند نفر پایان یافت. هدف اصلی این تجمعات، اعتراض به وضعیت معیشت مردم اعلام شده است.  

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 19 اسفند 1393
captcha refresh