تاریخ : يکشنبه 10 خرداد 1394
کد 45689

همکاری های زیست محیطی شهرداري هاي تبريز و استانبول

شهردار تبریز: اين اقدامات در تعامل موثر با دستاوردهاي استانبول در ساير زمينه هاي خدماتي از قبيل دفع آب هاي سطحي و بازيافت، خواهد بود.

آران نیوز- شهردار کلانشهر تبريز در ديدار با رييس حفاظت و نظارت بر محيط زيست شهرداري استانبول اظهار کرد: حرکت هاي موثري که شهرداري تبريز با حمايت شوراي اسلامي شهر در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي آغاز کرده، به طور قطع در آينده محيط زيست اين شهر تاثيرگذار بود.
صادق نجفي افزود: بهره گيري از تجارب ترکيه و به خصوص شهر استانبول در حوزه هاي زيست محيطي، به شتاب بيشتر اين حرکت کمک خواهد کرد.
وي افزود: در اين راستا شهرداري تبريز، در خصوص مباحث فني و مهندسي خطوط مختلف قطار شهري، با برخي گروه هاي صنعتي ترکيه همکاري دارد.
نجفي با اشاره به اقدامات موثر مديريت شهري تبريز در حوزه پسماند و دفن زباله، گفت: اين اقدامات در تعامل موثر با دستاوردهاي استانبول در ساير زمينه هاي خدماتي از قبيل دفع آب هاي سطحي و بازيافت، خواهد بود.
مصطفي طاهماز، رييس حفاظت و نظارت بر محيط زيست شهرداري استانبول نيز در اين ديدار با تقدير از مهمان نوازي شهردار تبريز گفت: شهر تبريز فعاليت هاي موثري را در حوزه خدمات و محيط زيست شهري آغاز کرده و تميزي و پاکيزگي شهر، نشان دهنده همين موضوع است.
وي افزود: تعامل طرفين، مي تواند به تقويت زمينه هاي خدمات شهري تبريز و استانبول منجر شود.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 10 خرداد 1394
captcha refresh