تاریخ : يکشنبه 22 ارديبهشت 1387
کد 4607

اولین سخنرانی مدویدیف درباره سیاست جهانی

بدون قوانین بین المللی زندگی امن و نظام عادلانه جهانی ممکن نیست
سرویس روسیه/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس روسیه : "دمیتری مدویدیف" رئیس جمهور فدراسیون روسیه طی سخنرانی خود در رژه نظامی بمناسبت روز پیروزی در جنگ بزرگ میهنی (1941-1945) اظهار داشت که مناقشات مسلحانه به خودی خود بوجود نیامدند و این جنگ ها را آنانی برافروختند که بلندپروازی هاشان علیرغم حقوق بین الملل است.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از نووستی راسیا ، رئیس جمهور روسیه فرا خواند که در شرایط معاصر نیز درس های برافروختن جنگ دوم جهانی فراموش نشود.
وی همچنین از نژاد پرستی، تلاش برای دخالت در امور سایر کشورها و بازنگری مرزها بر حذر داشت.
مدویدیف گفت: "ما باید درس های آن جنگ را به یاد بیاوریم، اما هر روز کاری کنیم که چنین تراژدی هایی تکرار نشوند. باید نسبت به هر تلاشی برای نشاندن بذر خصومت نژادی و دینی، شعله ور ساختن ایدئولوژی ترور و افراط گرایی، تلاش برای تجاوز به امور سایر کشورها و بخصوص تلاش برای بازنگری مرزها با جدیت تمام برخورد کرد".
وی تصریح نمود که نباید اجازه داد به قوانین بین المللی بی اعتنایی شود و خاطر نشان داشت که بدون قوانین بین المللی زندگی امن و نظام عادلانه جهانی ممکن نیست.
 پایان پیام.
 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 22 ارديبهشت 1387
captcha refresh