تاریخ : يکشنبه 22 آذر 1394
کد 47054

امام جمعه شهرستان اهر امیدواریم حاکمیت جمهوری آذربایجان انشاا.. در سیاست خود تجدید نظر نموده و با اعتقادات و حب اهل بیت و حب الحسین مردم بازی نکنند

امیدواریم حاکمیت جمهوری آذربایجان انشاا.. در سیاست خود تجدید نظر نموده و با اعتقادات و حب اهل بیت و حب الحسین مردم بازی نکنند و بدانند که اگر این نابخردی را ادامه دهند از این مردم جواب دندان شکنی دریافت خواهند نمود.

به گزارش آران نیوز: حاجی زاده با ابراز تأسف از جریان نارداران جمهوری آذربایجان افزود: این اتفاق نباید می افتاد که متأسفانه چند نفر مسلمان که برای عزاداری امام حسین (ع) جمع شده بودند، با مظلومیت در این جریان از دنیا رفتند. حاکمیتی که وابسته به استکبار بوده باشد پلیسی بهتر از این نخواهد داشت. مسلم است که مردم هر چه قدر بیشتر خداجو بوده باشند برای کشورشان برکت به همراه خواهند آورد اما این ریزه خواران استکبار این را نمی فهمند و در صدد شکار افراد مخلص و مسلمان و خداجو هستند چرا که در مقابل سیاست های غلط خود اینها را سد راه خود می بینند لذا امیدواریم حاکمیت جمهوری آذربایجان انشاا.. در سیاست خود تجدید نظر نموده و با اعتقادات و حب اهل بیت و حب الحسین مردم بازی نکنند و بدانند که اگر این نابخردی را ادامه دهند از این مردم جواب دندان شکنی دریافت خواهند نمود.


  • نوشته شده
  • در يکشنبه 22 آذر 1394
captcha refresh