تاریخ : جمعه 27 آذر 1394
کد 47136

تایید طرح همکاري انفرادي ناتو با جمهوري آذربايجان

هماهنگ کننده ناتو در امور قفقاز جنوبي اعلام کرد اين سازمان طرح همکاري انفرادي با جمهوري آذربايجان را تاييد کرده است.

به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاري صداوسيما، ويليام لاهيو گفت : « تاييد اين طرح ، امکان شروع مرحله جديدي از همکاري را ميان دوطرف ايجاد مي کند ».

لاهيو گفت : « چارچوب همکاري ناتو و جمهوري آذربايجان تغيير نکرده است. ما هم همکاري انفرادي داريم و هم در ترکيب ماموريت ها ، طرح هاي آموزشي اجرا مي کنيم ».

هماهنگ کننده ناتو در قفقاز جنوبي گفت : « جمهوري آذربايجان ، همکار نيرومند ناتو در افغانستان است. جمهوري آذربايجان به نظاميان و نمايندگان حکومت افغانستان آموزش مي دهد. همکاري جمهوري آذربايجان با ناتو تقويت خواهد شد ».

  • نوشته شده
  • در جمعه 27 آذر 1394
captcha refresh