تاریخ : دوشنبه 26 بهمن 1394
کد 48130

الهام علي اف: در جمهوري آذربايجان بيش از 50 ميليون تن ضايعات گازي در هوا منتشر مي شود

الهام علي اف، رييس جمهوري آذربايجان در کنفرانس «اقليم و امنيت انرژي» در چارچوب همايش امنيتي مونيخ، اعلام کرد در جمهوري آذربايجان بيش از 50 ميليون تن ضايعات گازي در هوا منتشر مي شود.

به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاري رسمي آذرتاج جمهوري آذربايجان، الهام علي اف در پاسخ به اين سوال که آيا فشارهاي ناشي از تغيير اقليم در قفقاز ، وخامت اوضاع ژئوسياسي در اين منطقه را شديدتر خواهد کرد؟، گفت: « البته، اين خطري است که همه با آن مواجهيم. ما در جمهوري آذربايجان، 25 سال پس از استقلال کشورمان توانسته ايم، از ميزان ضايعاتي که وارد هوا مي شود، بکاهيم. در حاليکه در سال 1990، سالانه 70 ميليون تن ضايعات گازي در جمهوري آذربايجان وارد هوا مي شد، اکنون اين ميزان، بيش از 50 ميليون تن است و اين درحاليست که اقتصاد جمهوري آذربايجان طي اين مدت، به ميزان زيادي بزرگتر شده است.» 

الهام علي اف افزود : « تهديد اصلي براي ما اين است که رودخانه هايي که از آب آنها استفاده مي کنيم، از کشورهاي همسايه منشأ مي گيرند. بخصوص در ارمنستان، آلوده سازي جدي آب هاي رودخانه ارس مشاهده مي شود. اين نيز براي همه ما خطرناک است. برغم تمامي درخواست هاي ما براي توقف آلوده سازي اين رودخانه، متاسفانه ارمنستان اين سياست را ادامه مي دهد. »
علي اف گفت : « بيش از 20 سال است که 20 درصد از خاک جمهوري آذربايجان تحت اشغال است   و علاوه بر اذيت شدن انسانها، طبيعت نيز از اين وضعيت آسيب مي بيند. زيرا، در اين مناطق که قوانين بين المللي در مورد آنها رعايت نمي شود، فعاليت هاي غيرقانوني جريان دارد و بويژه جنگل ها نابود مي شوند. » 
علي اف گفت : « برغم اينکه جمهوري آذربايجان هيچ تعهدي در مقابل پروتکل کيوتو ندارد،  ما با ساخت نيروهاي آبي و گازي، انرژي برق توليد مي کنيم. جمهوري آذربايجان بيش از ده نيروگاه برق آبي ساخته است.»
رييس جمهوري آذربايجان در پاسخ به سوالي در خصوص ضرورت همکاري جمهوري آذربايجان و ارمنستان در مورد مديريت استفاده از آب هاي رودخانه هاي ارس و کورا، گفت : « ما خواهان تفاهم بزرگتري با  اين کشور هستيم که به اشغالگري ادامه مي دهد. در ماه ژانويه گذشته، مجمع پارلماني شوراي اروپا، در قطعنامه اي، ارمنستان را بخاطر ايجاد مشکل در تامين آب براي مناطق اطراف، محکوم کرد. اما، متاسفانه آنها از آب انباري که در قره باغ کوهستاني ساخته شده است، به منظور ايجاد مشکل براي ساکنان غيرنظامي استفاده مي کنند.»
علي اف گفت : « برداشت آب از رودهاي کورا و ارس، براي جمهوري آذربايجان خيلي ضروري است. برغم اين، ما از کوه ها به باکو خط لوله آب کشيده ايم و به اين منطقه، وابستگي اندکي داريم. اما، باز هم مشکلات جدي براي ما وجود دارد. برغم اين، ما حوزه آبي بزرگي همچون درياي خزر داريم.  ما براي استفاده در آبياري و شبکه آب آشاميدني، شيرين سازي آب درياي خزر را آغاز کرده ايم.»
الهام علي اف در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه چرا جمهوري آذربايجان برغم تعهدات خود به موجب توافق پاريس، اقتصاد خود را متنوع نکرده است  و اکنون بيش از هفتاد درصد درآمد اين کشور متعلق به بخش انرژي است، گفت : « ما در اين مورد فعاليت مي کنيم. اما، نبايد فراموش کرد که وقتي جمهوري آذربايجان به استقلال رسيد، کل اقتصاد اين کشور نابود شده بود. به همين علت، تنها راه مشخص کردن جايگاه کشور ما در نقشه جهاني، استفاده از منابع انرژي مان بود.  به همين علت، از سال 1994 ما شرکت هاي اصلي انرژي دنيا را  براي سرمايه گذاري در  جمهوري آذربايجان دعوت کرديم. در آن زمان، درياي خزر، از نخستين مناطقي بود که شرکت هاي نفتي آمريکا و اروپا بطور مستقيم وارد آنجا شدند. ما ضمن نگهداري درآمدهاي نفتي در صندوق تامين رفاه ، از آن براي سرمايه گذاري جهت کاهش وابستگي به نفت استفاده کرده ايم. در نتيجه اين تنوع بخشي به اقتصاد جمهوري آذربايجان، اکنون بيش از هفتاد درصد از توليد ناخالص داخلي کشور، سهم بخش غيرنفتي است.» 
علي اف گفت : « اخيرا به علت  کاهش قيمت نفت، دوره پسانفت براي جمهوري آذربايجان آغاز شده است و  جمهوري آذربايجان  از اين پس بايد جايگاه خود را  نه به عنوان کشور صادرکننده نفت و گاز بلکه به عنوان کشور صادر کننده ساير محصولات بايد بيابد.» 
علي اف در پاسخ به اين سوال که چرا مانع اصلي در مقابل اجراي تعهدات جمهوري آذربايجان در خصوص شرايط اقليمي را  کاهش قيمت نفت مي دانيد؟، گفت : « اين مساله بر درآمدهاي ما تاثير خواهد گذاشت، اما، در عين حال، ما را به پيشبرد اصلاحات بيشتر سوق خواهد داد و توسعه جمهوري آذربايجان در آينده، وابسته به قيمت نفت و ظرفيت توليد نفت نخواهد بود.  اين مساله موجب ايجاد هزاران فرصت شغلي در جمهوري آذربايجان و ارتباط با اروپا خواهد شد. ما اکنون طرح دهليز گازي «جنوب» را در دست اجرا داريم و به اين ترتيب، اروپا  به حجم بالايي از گاز دست خواهد يافت و اين نيز موجب کاهش ضايعات گازي خواهد شد که گازهاي گلخانه اي ايجاد مي کند.» 
رييس جمهوري آذربايجان در پاسخ به سوال يکي از کارکنان وزارت خارجه ارمنستان مبني بر اينکه «چرا شما در مورد هر مساله اي، از جمله مشکلات اقليمي، ارمنستان را متهم مي کنيد و حتي زماني که شرکت بريتيش پتروليوم، حجم توليد نفت را در جمهوري آذربايجان کاهش داد، اين شرکت را به تباني با ارمنستان متهم کرديد؟»، گفت : « ما در اين موارد ارمنستان را متهم نمي کنيم. ما ارمنستان را بخاطر اشغال اراضي جمهوري آذربايجان متهم مي کنيم که در اين زمينه، قطعنامه هاي شوراي اروپا، پارلمان اروپا و  شوراي امنيت سازمان ملل نيز وجود دارد.» 
الهام علي اف، همکاري جمهوري آذربايجان با ارمنستان در زمينه مديريت استفاده از منابع آبي را منوط به آزادي اراضي جمهوري آذربايجان از اشغال ارمنستان دانست و گفت : « بهترين راه براي افزايش اعتماد،  آزاد شدن اراضي ماست. ارمنستان خواهان حفظ وضع موجود است. اما، ما خواهان تغيير وضع موجود هستيم. گام اول، آزاد شدن اراضي جمهوري آذربايجان است. سپس ما همکاري را آغاز خواهيم کرد.» 


  • نوشته شده
  • در دوشنبه 26 بهمن 1394
captcha refresh