تاریخ : چهارشنبه 5 اسفند 1394
کد 48271

ابراز نگرانی از گسترش نفوذ سياسي-ايدئولوژيک ايران در جمهوري آذربايجان

پايگاه اينترنتي ريپورت جمهوري آذربايجان در تحليلي در خصوص سفر الهام علي اف، رييس جمهوري اين کشور به تهران نوشت: تمايل جمهوري آذربايجان براي گسترش همکاري اقتصادي با ايران، نبايد به تقويت توجه سياسي-ايدئولو‍ژيک ايران به جمهوري آذربايجان منجر شود.
به گزارش آران نیوز، «ريپورت» افزود : «تمايل جمهوري آذربايجان براي گسترش همکاري اقتصادي با ايران، نبايد به تقويت توجه سياسي-ايدئولو‍ژيک ايران به جمهوري آذربايجان منجر شود. به عبارت ديگر، روابط اقتصادي نبايد موجب وابستگي سياسي شود».
«ريپورت» نوشت: «شايد هم مي شد به اين موضوع اشاره نکرد. اما، سخنان اخير علي اکبر ولايتي، مشاور آيت الله سيد علي خامنه اي، رهبر عالي ديني ايران، ابراز نظر در اين مورد را ضروري کرده است. ولايتي گفته است: «ميان روسيه به عنوان قدرت برتر نظامي دنيا و صاحب حق وتو در شوراي امنيت سازمان ملل و ايران به عنوان قدرت اول منطقه، هماهنگي ايجاد شده است. اين هماهنگي صرفا به مساله سوريه محدود نمي شود. همکاري ايران و روسيه، شامل عراق و لبنان و در آينده شامل يمن هم خواهد شد. در حمايت از استقلال کشورهاي آسياي مرکزي و قفقاز نيز همين هماهنگي موجود است».
ريپورت افزوده است: «ولايتي با اين سخنان مي خواهد بگويد که روسيه و ايران  از استقلال دولت هاي قفقاز در مقابل غرب حمايت مي کنند و در اين زمينه، روابط مسکو-تهران هماهنگ مي شود. اما، اين موضوع يک جهت ديگر نيز دارد. در واقع، ايران و روسيه با توسعه فعاليت هاي خود در اين منطقه، براي تامين امنيت خود تلاش مي کنند. الهام علي اف، رييس جمهوري بارها در سخنانش بيان کرده است که در زمينه حفاظت از استقلال و تماميت ارضي جمهوري آذربايجان، در مقابل هيچ قدرتي گذشت نخواهد کرد».
پايگاه اينترنتي «ريپورت» با تاکيد بر اهميت اقتصادي روابط جمهوري آذربايجان با ايران افزوده است: «به طور کلي، سفر الهام علي اف به تهران در شرايط اقتصادي-سياسي و اجتماعي متفاوتي هم براي منطقه و هم براي ايران، انجام مي شود. زيرا، اين سفر در شرايط رفع تحريم هاي بين المللي عليه ايران و وخيم تر شدن اوضاع در سوريه انجام مي شود. به اين ترتيب، سفر رييس جمهوري آذربايجان به تهران، مي تواند با لحاظ اوضاع اقتصادي و سياسي جديد، به عنوان آغاز مرحله جديدي با ايران تلقي شود. زيرا، جمهوري اسلامي در سال هاي آينده در شرايط جديدي ادامه حيات خواهد داد».


  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 5 اسفند 1394
captcha refresh