تاریخ : چهارشنبه 17 شهريور 1395
کد 51401

یالچین ایمان اف: "وضعیت جسمی رهبر حزب اسلام وخیم است"

وکیل رهبر حزب اسلام: " اوضاع جسمی دکتر موسوم صمداف وخیم بوده و ایشان دچار مشکلات جدی در حرکت کردن و صحبت کردن شده است"
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از رسانه های آذری،  یالچین ایمان اف وکیل رهبر محبوس حزب اسلام دکتر موسوم صمد اف پس از چندین بار مراجعت به زندان و اسرار و تلاش های زیاد توانست با موکل خود حاج موسوم صمداف که در اعتراض به تغییرات در قانون اساسی و سلطنتی شدن حکومت در جمهوری آذربایجان اعلام موضع نموده و به دلیل عدم وجود روش های دیگر نشان دادن اعتراض خود شروع به اعتصاب غذا در زندان کرده بود دیدار کند.
یالچین ایمان اف در صاحبه با سایت های آذری اظهار داشت، با وجود درخواست های مکرر بنده دکتر صمداف دست از اعتصاب غذایی که از چند روز قبل شروع کرده است برنداشته و تصمیمی هم برای اینکار ندارد.
وکیل حاج موسوم در ادامه صحبتهایش بیان نمود که، اوضاع جسمی موکل بنده وخیم بوده و حاج موسوم دچار مشکلات زیاد جسمی و افت فشار و کاهش وزن شدید شده و در حرکت کردن و صحبت کردن هم دچار مشکلات عدیده ایی شده است.
ایمان اف این مساله را نیز خاطر نشان شد که دکتر صمداف به طور روزانه تحت نظر پزشکان قرار نمی گیرد و فقط بصورت یک روز در میان و آن هم بصورت مختصر و بمدت کوتاه تحت نطپظر پزشکان زندان قرار می گیرد.
ایمان اف دلیل و بهانه ساختگی برای انتقال حاج موسوم به سلول انفرادی را اعتصاب غذای ایشان و اعتراض به اقدامات دولت جمهوری آذربایجان اعلام نمود.
یالچین ایمان اف در سوال و گفتن این مساله به موکل خود که دو روز پیش هم برای دیدن وی به زندان آمده بود و در زندان هم ماموران و رئیس زندان از ملاقات وکیل با صمداف ممانعت نموده بودند و به وکیل نیز گفته بودند موکلش نمی خواهد ایشان را ببیند که رهبر حزب اسلام در پاسخ به این مساله اظهار داشت که اینها دروغ ساختگی ماموران و رئیس زندان است و من همیشه آماده ملاقات با شما می باشم.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 17 شهريور 1395
captcha refresh