تاریخ : سه شنبه 30 شهريور 1395
کد 51618

شاه کارهای تحریف تاریخ در نسخه جدید کتاب درسی تاریخ جمهوری آذربایجان

اخیرا یکی از آخرین شاهکارهای جعل تاریخ٬ در ویرایش جدید کتاب تاریخ درسی پایه پنجم رخ داده است. در این کتاب تحریفات متعددی توام بانفرت از ایرانیها دیده میشود.
به گزارش آران نیوز:  اخیرا یکی از آخرین شاهکارهای جعل تاریخ٬ در ویرایش جدید کتاب تاریخ درسی پایه پنجم رخ داده است. در این کتاب تحریفات متعددی توام بانفرت از ایرانیها دیده میشود. مانند موضوع شهریار٬صفویان٬ افتخار به قتل کورش و…اما جالبترین تحریف مربوط به درس صفویه و تصویری «خیالی» از شاه اسماعیل صفوی است. در این تصویر شاه اسماعیل زیر بیرقی کهدقیقا مشابه «پرچم خلافت عثمانی» است ایستاده و سیمایی شبیه سرداران ترک و تاتار برای وی کشیده شده است که هیچ مناسبتی باتصاویر تاریخی ارائه شده از وی ندارد.
همگان آگاه اند که پرچم ایران در دوره صفویه مانند بسیاری دیگر از دورهها نماد شیروخورشید بود نه ماه و ستاره.پرچم هلال سبز رنگ٬ متعلق به خلافت عثمانی بود که دشمن اصلی صفویان به شمار می رفت. حال باید پرسید چرا طراحان و نویسندگان کتابهای درسی در آذربایجان با چه هدف شاه اسماعیل را زیر پرچم خلافت عثمانی تصویر کرده اند؟
آیا زمامداران این کشور از فرط شیدایی ترکیهخواسته اند ٬ یک خوش خدمتی دیگر برای برادر بزرگتر که در پی احیای خلافت است٬ انجام داده باشند؟ یا از نشان ایرانی شیروخورشید ترسیده اند؟
این نویسندگان به قدری به مردم دروغ گفته که برای پوشش دروغ های قبلی به دروغ های جدید نیازمندند. طبیعی است که ادعای مضحک ترک بودن حکومت صفوی با مسائلی مانند پرچم٬ زبان رسمی فارسی٬ بسط و گسترش شاهنامه و فرهنگ شاهنامه ای و… همخوانیندارد.
اکنون جاعلان تاریخ ناچارند که شاه اسماعیل به زیر بیرق دشمن اصلی او (خلافت عثمانی) بفرستند تا مبادا اهتزاز پرچم ایران ٬ دروغ های گذشته را فاش سازد.
در چنین مواردی نباید منتظر مجاری رسمی و دستگاههای عریض و طویل و بی اثری چون سازمان فرهنگ و ارتباطات و رایزنی هایفرهنگی شد و در بهترین حالت جز برگزاری جلسات بی نتیجه و بدون خروجی٬ عملکرد دیگری ندارند.
بر همه اهالی مطبوعات٬دانشگاه٬ هنر و فرهنگ لازم است که در برخورد با مقامات سفارت و کنسولگری جمهوری آذربایجان در ایران از آنها درخصوص این رویکرد و دلایل ایران ستیزی رسمی در کتب درسی سوال کنند و دانشجویان و گروههای علمی نشست های تخصصی را در اینخصوص برگزار نمایند

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 30 شهريور 1395
captcha refresh