تاریخ : دوشنبه 29 آذر 1395
کد 53104

رهبرجنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان به سلول انفرادی منتقل شد

حاج طالع باقرزاده رهبر جنبش اتحاد مسلمانان جمهوری آذربایجان و یکی از اعضای این جنبش به نام عباس حسین اوا در تاریخ ۱۴ دسامبر به سلول انفرادی منتقل گردیده اند.
به گزارش آران نیوز:    به نقل از رایو آزادی؛براساس اعلام بستگان حاج طالع باقرزاده و عباس حسین اوا براساس تصمیم دادگاه جنایی باکو این دو شخص پس از اعتراض به حضور یک شخص مشکوک در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات حوادث نارداران به سلول انفرادی منتقل گردیده اند.
به گفته آنان، در زمان برگزاری دادگاه فردی که خود را به عنوان خبرنگار معرفی نموده و در داخل جلسه دادگاه حضور داشته موجب اعتراض حاج طالع باقرزاده به حضور این شخص در این جلسه گردیده که وی عنوان نموده ایشان خبرنگار نبوده و از اعضای اداره پلیس می باشد که بصورت سفارشی در این جلسه حضور یافته است بنابراین وی نباید در این جلسه حضور داشته باشد. پس از درخواست حاج طالع از دادگاه جهت خروج وی، میان او و شخص مورد نظر مشاجره بوجود آمده که آن شخص بدستور قاضی از درب خروجی مختص قضات به بیرون از جلسه راهنمایی می گردد.
آنان در ادامه می افزایند در ادامه  قاضی دادگاه تصمیم بر خروج حاج طالع باقرزاده از جلسه دادگاه می کند که این تصمیم قاضی موجب اعتراض عباس حسین اوا و دیگر متهمین حاضر در جلسه می گردد که دادگاه به بهانه ایجاد هرج ومرج توسط این دو شخص تصمیم بر انتقال آنان به مدت ۵ روز به سلول انفرادی گرفته است.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 29 آذر 1395
captcha refresh