تاریخ : دوشنبه 27 دي 1395
کد 53580

جمهوری آذربایجان اعدام سه جوان شيعه بحريني را توجيه کرد.

خبرگزاري آپا نوشت : « در ارتباط با مرگ سه نيروي پليس در نتيجه انفجار ماه مارس2014 در بحرين، سه شيعه تيرباران شدند. به گزارش رويترز، يک ماشين بمب گذاري شده در سوم مارس 2014 در منامه منفجر شد.
 خبرگزاري آپا نوشت : « در ارتباط با  مرگ سه نيروي پليس در نتيجه انفجار ماه مارس2014 در بحرين، سه شيعه تيرباران شدندبه گزارش رويترز، يک ماشين بمب گذاري شده در سوم مارس 2014 در منامه منفجر شد.  در نتيجه اين انفجار، دو پليس بحريني و يک پليس امارات متحده عربي که در ترکيب نيروي امنيتي اتحاديه عرب براي تثبيت وضعيت در بحرين ماموريت داشت، کشته شدنداين نيروها به درخواست حاکميت بحرين ، در ارتباط با گسترش اعتراضات به رهبري حزب شيعه «الوفاق» به اين کشور دعوت شده اندبخش اصلي اين نيرو را نيروهاي عربستان سعودي تشکيل مي دهند. »
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 27 دي 1395
captcha refresh