تاریخ : سه شنبه 11 مهر 1396
کد 57083

ادعای رسانه آذری:

زنگ خطر در جمهوري آذربايجان به صدا درآمده است

درپي برگزاري مراسم عاشورا درجمهوري آذربايجان و جوسازي رسانه اي بر سرحضور کودکان در مراسم هاي عزاداري، پايگاه اينترنتي «مدرن» به نقل از الهام اسماعيل، کارشناس مسايل امنيتي هشدار داد : « ساختار ايران هر طور است، در کشور ما نيز همانطور خواهد شد.»
آران نیوز_مدرن نوشت : « ديروز مراسم عاشورا در مناطق مختلف (جمهوري) آذربايجان برگزار شد. مسلمانان شيعه اين روز را به عنوان روز قتل امام حسين (ع) نوه پيامبر ياد کردند. موردي که در روز عاشورا جلب توجه کرده است، حضور کودکان پيچيده در چادرهاي سياه در مساجد بود. همانطور که در عکس ها ديده مي شود، حتي دختري کوچک که پستانک به دهان دارد نيز به اين مراسم برده شده است. حتي وقتي به لباس هاي کودکان توجه مي شود، معلوم است که چادرهاي سياه براي اندازه آنها دوخته شده است. معنايش نيز اين است که کودکان کم سن و سال حتي در زندگي روزمره از چادر مشکي استفاده مي کنند.   اين نيز در شبکه هاي اجتماعي بطور گسترده مورد بحث است. برخي ها از آن حمايت و برخي از آن انتقاد مي کنند.  اما، مشاهدات نشان مي دهد که تعداد کساني که وسيله شدن کودکان براي تبليغات ديني را نمي پذيرند، بيشتر است. »
الهام اسماعيل، کارشناس مسايل امنيتي در اين باره گفت : « اين، خطري بسيار بزرگ است. اين خطر تا آن حد بزرگ است که بطور مستقيم عليه قانون اساسي جهت گيري شده است.  کودکان پستانک به دهان، در چادر مشکي پوشانده شده اند. مردمي که اين را قبول مي کنند، فردا  خواستار تاسيس دولت ديني خواهد شد. تاسيس دولت ديني، به معناي تغيير ساختار مبتني بر قانون اساسي است. يعني، ساختار ايران هرطور است، در کشور ما نيز همانطور خواهد شد. »
الهام اسماعيل افزود : « يک جهت ديگر اين خطر نيز آن است که برخي از افراد ، سالي فقط يکي دوبار در صحنه ظاهر مي شوند.  وقتي مي بينيم افرادي که تا ديروز در خيابان مي ديديم، اکنون زنجيز و سينه مي زنند و خون مي ريزند و جملاتي را  بيان مي کنند (نوحه مي گويند)،  اين شبيه به ميني است که در آينده منفجر خواهد شد.  بمبي که امروز ساکت است، فردا منفجر خواهد شد.  تدابير امنيتي ما در اين مورد خوب نيست. البته، علل آن بي عدالتي است.  زيرا، اين موارد انسان ها را به دين متمايل مي کند. دين نيز اين قبيل افراد را به تندروي و تروريسم سوق مي دهد. کميته امور ديني بايد در اين باره آگاهي بخشي کند. البته، فقط با آگاهي بخشي، کار تمام نمي شود. دين بايد در قلب انسان ها باشد. بايد سرويس امنيت دولتي با راديکاليزم مبارزه کند.  تا اتفاقي مي افتد شعار مي دهند  «جان مي دهيم، اما چادر را از دست نمي دهيم». حال آنکه چادر ، چيزي جز عقب ماندگي نيست. نمي توان اين مسايل را عادي تلقي کرد.»


  • نوشته شده
  • در سه شنبه 11 مهر 1396
captcha refresh