تاریخ : چهارشنبه 24 بهمن 1397
کد 63901

پاشینیان بر ضرورت حضور ارامنه قره باغ در مذاکرات صلح با جمهوری آذربایجان تاکید کرد

نیکول پاشینیان، نخست وزی ارمنستان بار دیگر بر ضرورت حضور ارامنه قره باغ در مذاکرات تعیین سرنوشت این منطقه تاکید کرد.
به گزارش آران نیوز:   به نقل از  پایگاه اینترنتی «نیوز» ارمنستان، پاشینیان در مجلس ملی ارمنستان به هنگام تقدیم برنامه پنج ساله دولت ارمنستان گفت : «مردم قره باغ کوهستانی باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت فعال داشته باشند. لذا، مشارکت مستقیم استپاناکرت در مذاکرات، یکی از مهمترین رویکردهای ارمنستان بوده است.»
پاشینیان افزود : «مقامات جمهوری آذربایجان تاکید می کنند که اگر ارمنستان موضوع حضور قره باغ کوهستانی را وارد مذاکرات کند، جمهوری آذربایجان نیز بر حضور جامعه آذری های قره باغ در مذاکرات پافشاری خواهد کرد. اما، جامعه آذری های قره باغ همواره در مذاکرات حضور داشته است. چون، همیشه این جامعه آذری ها در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس جمهوری آذربایجان شرکت کرده اند. آنها شهروندان جمهوری آذربایجان هستند. بنابراین، رییس جمهوری آذربایجان را جامعه آذری های قره باغ نیز انتخاب کرده اند و رییس جمهوری و مجلس جمهوری آذربایجان آنها را نیز نمایندگی می کنند. درخواست باکو برای حضور آذری های قره باغ در مذاکرات ، چند مساله جدید را ایجاد می کند. آیا این درخواست به این معناست که مقامات آذربایجان ، نماینده تمامی کشور جمهوری آذربایجان در مذاکرات نیستند؟ در این صورت، آیا رهبران جمهوری آذربایجان از اختیار نمایندگی سایر اقلیت های این کشور برخوردارند؟ اگر جواب منفی است، پس حکومت جمهوری آذربایجان بطور کل با کدام اختیار در مذاکرات شرکت می کنند؟»
از سوی دیگر، حکمت حاجی اف، مدیر شعبه روابط خارجی ریاست جمهوری آذربایجان گفت: سخنان اخیر مقامات ارمنستان به پیشبرد مذاکرات صلح قره باغ کمک نمی کند.
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 24 بهمن 1397
captcha refresh