تاریخ : شنبه 25 اسفند 1397
کد 64255

قیمت بنزین در جمهوری آذربایجان افزایش یافت

قیمت هر لیتر بنزین وارداتی نوع " پریمیوم یورو-95" ، یک منات و 35 قپیک بود.
به گزارش آران نیوز:  به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه "ینی مساوات" قیمت هر لیتر بنزین وارداتی نوع "پریمیوم یورو-95"، یک و نیم منات و قیمت بنزین وارداتی "سوپر یورو-98" یک منات و 60 قپیک تعیین شد.
پیش تر، قیمت هر لیتر بنزین وارداتی نوع " پریمیوم یورو-95" ، یک منات و 35 قپیک بود.
  • نوشته شده
  • در شنبه 25 اسفند 1397
captcha refresh