تاریخ : دوشنبه 6 خرداد 1398
کد 64857

اعتراض به تشدید سرکوب مخالفان و شکنجه بازداشت شدگان در جمهوری آذربایجان

«کمیته مبارزه با سرکوب و شکنجه» در جمهوری آذربایجان با صدور بیانیه ای به تشدید سرکوب مخالفان و افزایش موارد شکنجه بازداشت شدگان در این کشور اعتراض کرد.
به گزارش آران نیوز:   در این بیانیه که در صفحه فیسبوک اکتای گلعلی اف، از فعالان این کمیته منتشر شد، آمده است:  بررسی ها نشان می دهد که در این اواخر بیش از ۳۰ تن از شهروندان جمهوری آذربایجان بدون اثبات جرم در سازمان های اعمال قدرت این کشور به قتل رسیده اند.
در بیانیه «کمیته مبارزه با سرکوب و شکنجه» آمده است: در این اواخر بازداشت غیرقانونی افراد بی گناه، شکنجه شدید بازداشت شدگان و قتل آنها در حال افزایش است. متاسفانه وزارت کشور و دادستانی و سایر سازمان هایی که باید با این موارد برخورد کنند، با افشا کنندگان این موارد برخورد می کنند. همچنین نه تنها در باره کشته شدن معماگونه افرادی همچون آقا سرخانی، عضو «جنبش اتحاد مسلمانان» جمهوری آذربایجان هیچ توضیحی داده نمی شود. برعکس، هنوز هم جنازه وی به خانواده اش تحویل داده نشده است. در ماه مه ۲۰۱۷ بیش از ۲۰۰ نفر از نظامیان جمهوری آذربایجان در منطقه «ترتر» دستگیر و به شدت شکنجه شده اند و دستکم ۹ نفر از آنها به علت این شکنجه ها جان باخته اند و هنوز هم ۲۴ نفر از آنها در بازداشتند. در اسناد ارایه شده به دادگاه این نظامیان، شکنجه شدید آنها مورد تایید قرار گرفته، اما هیچ اقدام جدی در باره رسیدگی به جرایم شکنجه کنندگان آنها انجام نشده است.
این کمیته با ذکر مواردی از بازداشت و شکنجه فعالان سیاسی مخالف دولت در هفته های اخیر افزوده است: شماری از زندانیان سیاسی از جمله بابک حسن اف، احسن نوری زاده، محمدعلی آخوندزاده بدون هیچ علتی به سلول انفرادی منتقل شده اند. سلامت روح الله آخوندزاده، شامل عبدالله اف، جبار جباروف، عباس حسین، سیف الدین شیروان اف، ابوالفضل بنیادوف و سایرین در زندان های جمهوری آذربایجان با خطر جدی مواجه است.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 6 خرداد 1398
captcha refresh