تاریخ : چهارشنبه 13 شهريور 1398
کد 65405

تلاش تازه کمیته دولتی امور دینی جمهوری آذربایجان برای لائیک کردن مراسم عزداری حسینی

کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان از دینداران این کشور خواست از وجود عناصر نمادهای سیاسی در مراسم های عزاداری حسینی در این کشور و مشابهت عزدارای حسینی در جمهوری آذربایجان با عزاداری در سایر کشورها جلوگیری کنند.
به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاری ترند؛ گوندوز اسماعیل اف ، معاون کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان در نشست "آیین های عاشورا؛ سنت گرایی و نوگرایی" گفت : " دینداران باید از برخی تلاش ها برای افزوده شدن عناصر سیاسی به  مراسم های عاشورا جلوگیری کنند."
معاون کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان تاکید کرد : " با مسایل مربوط به مراسم های محرم باید براساس قوانین موجود رفتار  و به فتوای اداره مسلمانان قفقاز توجه شود. "
گوندوز اسماعیل اف افزود : " اسلام که در کنار عبادت، به اتحاد و همبستگی اهمیت فراوانی می دهد، دین اتحاد و برادری است. هدف اساسی دین ما، پرورش شهروند نمونه ای است که بخش جدایی ناپذیر جامعه و فردی مفید برای دولت و خانواده باشد. از این نظر، دینداران باید درباره تشکیل مراسم های دینی حساسیت داشته باشند و از تلاش ها برای افزودن عناصر سیاسی به مراسم های عاشورا و برگزاری آن به شکلی که خاص سایر کشورهاست، جلوگیری کنند."
معاون کمیته دولتی امور گروه های دینی جمهوری آذربایجان تاکید کرد: " عاشورا باید با تبلیغات و فراخوان هایی که روح آن محبت به وطن و سرزمین و وفاداری به دولت باشد، همراه شود. روحانیون باید علیه زنجیرزنی و قمه زنی که با فرهنگ ملت ما و دین مان منطبق نیست، تبلیغات کنند."
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 13 شهريور 1398
captcha refresh