تاریخ : چهارشنبه 20 شهريور 1398
کد 65434

تجلی محرّم در نامگذاری نوزادان

بیشتر والدین آذری سعی می کنند فرزندان خود را که در ماه محرم به دنیا می آیند به نام حسین یا به نام دیگر ائمه و یا محرم و اسامی مرتبط با آن، مزین کنند.

 گزارش آران نیوز به نقل از گروه بین الملل آناج: آمار ارائه شده توسط ادارات و نهادهای مربوطه ی جمهوری آذربایجان از سال ۲۰۱۱ میلادی تا پایان شش ماه نخست ۲۰۱۹ ،نام "یوسف" بارها بین پسران به عنوان بیشترین نام استفاده شده بوده است.امسال نیز با نامگذاری بر 30 هزار و 936 نوزاد و در بین دختران نیز نام "زهرا" با نامگذاری بر 29 هزار و 378 نوزاد همچنان در صدر جدول اسامی انتخاب شده برای نوزادان جمهوری آذربایجان قرار گرفته اند.

پس از یوسف، نام مبارک علی با نامگذاری بر 21 هزار و 872 نوزاد و نام مبارک حسین با نامگذاری بر 21 هزار 537 کودک به ترتیب بیشترین نامی هستند که والدین آذری برای نوزادان پسرشان انتخاب کرده اند.

البته در این سال ها، نام حسین پس از یوسف، دومین و در برخی از سال ها پس از یوسف و علی سومین نام نهاده شده برای کودکان  پسر در این کشور بوده است.

مردم جمهوری آذربایجان در سال های اخیر تمایل زیادی به استفاده از نام های مذهبی به ویژه اسامی منتسب به ائمه و امام حسین علیه السلام از خود نشان می دهند و بیشتر والدین سعی می کنند فرزندان خود را که در ماه محرم به دنیا می آیند به نام امام حسین یا به نام دیگر ائمه و حتی به محرم و اسامی مرتبط با آن مزین کنند.

حسینعلی، حسین آقا، حسین بالا، حسین قلی، حسین خان، حسین جان، حسین عباس و حسین جهاد، ابوالفضل، قاسم جان، قاسم بالا و قاسم رفایئل، علی اصغر، علی اکبر، امامعلی، اماموردی، امام رضا، محرم، محرم علی، محرم نور، محرم مهدی و محرم خزر بین پسران و زهرا، فاطمه، زینب، رقیه و رباب بین دختران و اسامی پیامبران ازجمله اسامی مذهبی رایج در جمهوری آذربایجان است.

نامگذاری برای کودکان در جمهوری آذربایجان سال هاست که رنگ و بوی مذهبی به خود گرفته و با توجه به اصول مذهبی و الگوهای ارزشی و فرهنگی مردم این کشور پیش می رود.بررسی ها نشان می دهد والدین در جمهوری آذربایجان به واسطه عشق و ارادت قلبی به ائمه اطهار علیهم السلام بیشتر ترجیح می دهند اسامی پیامبران و چهارده معصوم علیهم السلام را برای عزیزان خود انتخاب کنند.

  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 20 شهريور 1398
captcha refresh