تاریخ : دوشنبه 1 مهر 1398
کد 65495

تعقیب و فشار علیه روزنامه نگاران در جمهوری آذربایجان تمامی ندارد

فریدوم هاوس( سازمان مردم نهاد فعال در زمینه حقوق بشر)، در برخی کشورها مانند آذربایجان ، قزاقستان ، ترکیه ، روسیه ، اوکراین و...اعمال فشار و تعقیب بر علیه روزنامه نگاران را محکوم نمود.

به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاری توران ، بیانیه صادره در نشست ورشو که تحت عنوان" توسعه بشری "توسط موسسه فوق الذکر برگزار گردید موید این نکته است که در کشورهای یاد شده تعقیب و فشار علیه روزنامه نگاران تمامی ندارد. 

همچنین در بیانیه تاکید گردیده که اقلیتهایی که به دنبال تامین و صیانت از حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی خویش هستند ، همچنین اصحاب رسانه و مطبوعات مورد تعقیب قرار میگیرند.

از مصادیق بارز موضوع حاضر فشار و تضییق بر علیه "خدیجه اسماعیل اوا" روز نامه نگار و فعال سیاسی می باشد که مدتی است در مورد سیاست حاکمیت آذربایجان مبنی بر تخریب و ترور شخصیت افراد بررسی انجام میدهد ، همچنین "سوینج عثمان قیزی " روزنامه نگار ساکن آمریکا و "اکرام رحیم اوا" سردبیر سایت "رئاللیق . اینفو" را میتوان نام برد.  

فریدوم هاوس در بیانیه صادره در نشست ورشواذعان داشته ، امنیت روزنامه نگاران ریشه و اساس آرمانهای دموکراتیک است که بنیان سازوکار سازمان امنیت و همکاری اروپا بر آن بنا شده است.

در خواستها و انتظارات محوری موسسه فریدوم هاوس از کشورها طی بیانیه صادره در نشست ورشو به قرار ذیل می باشد :

1- بررسی دقیق اقدامات بر علیه روزنامه نگاران و مجازات افراد خاطی.  

2- پایان دادن به آزار و اذیت روزنامه نگاران منتقد و تامین امنیت و آزادی ایشان .

3- بهبود قوانین مربوط  به مطبوعات و آزادی بیان و رسانه.

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 1 مهر 1398
captcha refresh