تاریخ : چهارشنبه 3 مهر 1398
کد 65505

بیانیه مشترک وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه درباره کمیته قانون اساسی سوریه

بر اساس بیانیه مشترکی که بامداد چهارشنبه از طریق تارنمای وزارت خارجه روسیه منتشر شد، این سه کشور بر تعهد خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و یکپارچگی سوریه تاکید کردند.
به گزارش آران نیوز به نقل از راه ترقی؛ در این بیانیه آمده است: وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامنین نشست آستانه جلسه‌ای روز سه‌شنبه در حاشیه هفتادوچهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار کردند.
وزاری سه کشور «توافق کردند تا به برگزاری اولین جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو کمک کنند. آنها تاکید کردند این گامی حیاتی است که راه را برای یک روند سیاسی پایدار به رهبری و مالکیت سوریه که توسط سازمان ملل تسهیل شده است، همواره می‌کند. این مساله در راستای تصمیمات کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه و قعطنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفته بود که کمیته قانون اساسی سوریه تاسیس شده و طی هفته‌های آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم 28 آذرماه 1394 قطعنامه شماره 2254 را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.
براساس توافق های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل 50 نماینده دولت سوریه ، 50 نفر از مخالفان و 50 نفر از گروه های جامعه مدنی و مستقلین این کشور خواهد بود.
در این بیانیه آمده است: وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامنین نشست آستانه جلسه‌ای روز سه‌شنبه در حاشیه هفتادوچهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار کردند.
وزاری سه کشور «توافق کردند تا به برگزاری اولین جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو کمک کنند. آنها تاکید کردند این گامی حیاتی است که راه را برای یک روند سیاسی پایدار به رهبری و مالکیت سوریه که توسط سازمان ملل تسهیل شده است، همواره می‌کند. این مساله در راستای تصمیمات کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه و قعطنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفته بود که کمیته قانون اساسی سوریه تاسیس شده و طی هفته‌های آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم 28 آذرماه 1394 قطعنامه شماره 2254 را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.
براساس توافق های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل 50 نماینده دولت سوریه ، 50 نفر از مخالفان و 50 نفر از گروه های جامعه مدنی و مستقلین این کشور خواهد بود. - See more at: http://www.rahenou.ir/fa/news/82176/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87#sthash.cltRxrmI.dpuf
در این بیانیه آمده است: وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامنین نشست آستانه جلسه‌ای روز سه‌شنبه در حاشیه هفتادوچهارمین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار کردند.
وزاری سه کشور «توافق کردند تا به برگزاری اولین جلسه کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو کمک کنند. آنها تاکید کردند این گامی حیاتی است که راه را برای یک روند سیاسی پایدار به رهبری و مالکیت سوریه که توسط سازمان ملل تسهیل شده است، همواره می‌کند. این مساله در راستای تصمیمات کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه و قعطنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل است.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه گفته بود که کمیته قانون اساسی سوریه تاسیس شده و طی هفته‌های آینده تشکیل جلسه خواهد داد.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور از سوی مخالفان دولت براساس قطعنامه 2254 شورای امنیت سازمان ملل همواره به عنوان یکی از خواسته‌های مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم 28 آذرماه 1394 قطعنامه شماره 2254 را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضا تصویب کرد.
براساس توافق های قبلی ترکیب اعضای این کمیته شامل 50 نماینده دولت سوریه ، 50 نفر از مخالفان و 50 نفر از گروه های جامعه مدنی و مستقلین این کشور خواهد بود. - See more at: http://www.rahenou.ir/fa/news/82176/%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%b1%d9%88%d8%b3%db%8c%d9%87-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa%d9%87-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%87#sthash.cltRxrmI.dpuf
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 3 مهر 1398
captcha refresh