تاریخ : يکشنبه 14 مهر 1398
کد 65552

تب تورم در کشورهای همسایه بالا گرفت

نرخ تورم در پاکستان و گرجستان شدیدا افزایش یافت.
به گزارش آران نیوز به نقل از جام نیوز؛ متوسط نرخ تورم گرجستان در دوازده ماه متهی به سپتامبر در شرایطی به ۶.۴ درصد رسید که این نرخ تورم از دسامبر ۲۰۱۷ تاکنون بی سابقه بوده است. این نرخ تورم در مقایسه با تورم منتهی به ماه قبل ۱.۵ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش تورم بیش از همه تحت تاثیر افزایش نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی (از ۸ درصد در ماه اوت به ۱۱.۷ درصد در ماه سپتامبر) و تنباکو (از ۱۳.۸ درصد به ۱۴.۶ درصد) قرار گرفته است.

نرخ تورم در بخش لوازم منزل نیز به ۱.۹ درصد و در بخش بهداشت به ۴ درصد افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر اما کاهش بهای سوخت باعث رسیدن تورم بخش حمل و نقل گرجستان از  ۴.۴ درصد در ماه اوت به ۳.۹ درصد در ماه سپتامبر شده است. بر مبنای ماهانه یز تورم ماه سپتامبر ۱.۷ درصد اندازه گیری شده است که در مقایسه با تورم ماه قبل ۰.۹ درصد بیشتر است.

لازم به ذکر است که متوسط نرخ تورم گرجستان در بازه زمانی ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۷.۱۷ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم ۵۹.۳۱ درصدی آوریل ۱۹۹۶ و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۳.۳ درصدی می ۲۰۱۲ بوده است.

از طرف دیگر نرخ تورم در پاکستان نیز در دوازده ماه متهی به سپتامبر در شرایطی به ۱۲.۵۵ درصد رسید که این نرخ تورم از ژوئن ۲۰۱۱ تاکنون بی سابقه بوده است. این نرخ تورم در مقایسه با تورم منتهی به ماه قبل ۰.۸۷ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش تورم بیش از همه تحت تاثیر افزایش نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی (از ۱۰.۶۸ درصد در ماه اوت به ۱۳.۳۵ درصد در ماه سپتامبر) و لوازم منزل (از ۱۰.۶۶ درصد به ۱۱.۳۳ درصد) قرار گرفته است.

بر مبنای ماهانه، نرخ تورم پاکستان ۰.۷۵ درصد اندازه گیری شده است که در مقایسه با تورم ۱.۳۸ درصدی کاهش یافته است. لازم به ذکر است که متوسط نرخ تورم پاکستان در بازه زمانی ۱۹۵۷ تا ۲۰۱۹ معادل ۷.۷۷ درصد بوده است که بالاترین تورم ثبت شده مربوط به تورم ۳۷.۸۱ درصدی دسامبر ۱۹۷۳ و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱۰.۳۲ درصدی فوریه ۱۹۵۹ بوده است.

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 14 مهر 1398
captcha refresh