تاریخ : پنجشنبه 28 آذر 1398
کد 65852

برگزاری نشست عناصر تجزیه طلب ضد ایرانی در باکو

همزمان با سالروز برچیده شدن غائله فرقه دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه وری در ۲۱ آذر، شماری از عناصر وابسته به گروهک های تجزیه طلب که از نام آذربایجان و آذری های کشورمان سوء استفاده می کنند، به میزبانی «بائو» BAO سازمان به اصطلاح «کانون های آذربایجان یکپارچه» از سازمان های معلوم الحال وابسته به دولت جمهوری آذربایجان در باکو گردهم آمدند.
به گزارش آران نیوز، در این نشست که تحت عنوان «گذشته و حال جنبش ملی آذربایجان» برگزار شد، محمود بیلگین از عناصر گروهکی که تحت عنوان «سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان جنوبی» معرفی می شود، تمایلات خائنانه و تجزیه طلبانه این گروهک علیه ایران اسلامی را بیان کرد. گرچه زبان الکن و افکار پلید پان ترکیست هایی نظیر محمود بیلگین  به خودی خود اجازه نمی دهد امیال خائنانه آنها  زمینه ای از پذیرش در جامعه ایرانی برای خود بیابد، اما به هر حال فحش و ناسزا  گرچه به زبانی الکن بیان شود، ناروا و ناشایست است و نمی توان به آن واکنشی متناسب نشان نداد.
همچنین حضور عنصر گروهکی به نام مجید آراز که خود را «سخنگوی سازمان دیرنیش» معرفی می کند و رفعت مرادوف، مجری پیشین سیمای آذری شبکه جهانی سحر ایران که با خیانت به عملکرد گذشته خود در این شبکه، چند سالی است به باکو بازگشته و در حرکت های ضد ایرانی مشارکت فعال دارد و نیز حضور رضا هیات، برادرزاده و وارث جواد هیات، گرداننده نشریه قومیت گرای «وارلیق» ( که از چند سال پیش نیز گردانندگی گروهک «مرکز مطالعات تبریز» در ترکیه را به عهده دارد)، در این نشست جلب توجه می کرد. در این نشست ضمن نمایش عکس ها و ویدئوهای اغتشاشگران و آدمکشان و عوامل آشوب اخیر در تبریز و عکس های برخی از عناصر گروهکی و قومیت گرا و تجزیه طلب زندانی  و سید جعفر پیشه وری و همپالگی هایش در «فرقه دموکرات» و غائله تبریز ۱۳۲۴، سخنرانان به عقده گشایی علیه تمامیت ارضی ایران پرداختند و طرح و نقشه های خود را برای ضربه زدن به ایران آشکارا بیان کردند.
آنچه مایه تعجب و تاسف است، پرهیز سفارت ایران در باکو و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از دادن هر گونه تذکر به دولت جمهوری آذربایجان بخاطر برگزاری چنین نشست هایی در باکوست. زیرا، برغم شانه خالی کردن مقامات باکو از پذیرش مسئولیت عملکرد عناصر گروهکی حاضر در این نشست ها، وابستگی آنها به سازمان های مخفی جمهوری آذربایجان، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و مراکز پان ترکیسم در ترکیه کاملا مشهود است.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 28 آذر 1398
captcha refresh