به گزارش آران نیوز به نقل از خبرگزاری اهل بیت(ع)؛ با حضور دهها تن از شیعیان و محبان اهل بیت(ع)، جشن میلاد حضرت زینب(س) در مسجد اهل بیت(ع) شهر بورسای ترکیه برگزار شد. در این مراسم «شیخ صلاح الدین اوزگوندوز» عضو مجمع عمومی جهانی اهل‌بیت(ع) و امام جمعه استانبول نیز حضور داشت.

 

جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه

 

جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه

 

جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه

 

جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه

 

جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه

 

جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه

 

جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه
 
جشن میلاد حضرت زینب(س) در بورسای ترکیه