تاریخ : دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
کد 66379

دبیرکل "کمیته دفاع از حقوق اقلیت های مسلمان در اروپا"

رژیم صهیونیستی عامل جدایی حکومت جمهوری آذربایجان از مردم خود است.

دکتر محمدعلی رامین، دبیرکل "کمیته دفاع از حقوق اقلیت های مسلمان در اروپا"، رژیم صهیونیستی را عامل جدایی حکومت جمهوری آذربایجان از مردم خود و همسایگان این کشور دانست.

به گزارش آران نیوز : دکتر محمدعلی رامین که دبیرکلی سازمان های "هولوکاست" و " امت اسلام" و "اتحادیه راه اسلام در اروپا" را نیز به عهده دارد، در گفتگوی زنده تصویری با کانال "الرعد" به مناسبت "هفته قدس" گفت : « در طول تاریخ نیروهای شرّ قوم یهود از طریق سران اقوام و دولت ها سعی در نفوذ در جوامع مختلف کرده اند و هر جا صهیونیست های یهودی با حکومتی رابطه برقرار کرده اند، ابتدا تلاش کرده اند که آن حکومت را از مردمش جدا کنند تا کاملا تحت کنترل خودشان قرار گیرد. یکی از شگردهای صهیونیست ها این است که چنین دولت هایی را به سمت انجام کارهایی علیه اعتقادات و فرهنگ ملت خود سوق می دهند. این موثرترین راه برای جدا کردن یک حکومت از جامعه خود است تا صهیونیست ها بتوانند هرکاری با آن حکومت بکنند.»دبیرکل "کمیته دفاع از حقوق اقلیت های مسلمان در اروپا" افزود : « صهیونیست ها همچنین حکومتی را که از مردمش جدا می کنند، به دشمنی با همسایگانش هم سوق می دهند. همسایگان جمهوری آذربایجان از ازل تا ابد همسایه اش بوده اند و این تغییرناپذیر است. اما، صهیونیست ها حکومتی را که به آنها اعتماد می کند، بیچاره می کنند و به رویارویی و خصومت با همسایگانش سوق می دهند.»محمدعلی رامین گفت : « حتی اگر دولتی مبانی اسلامی نداشته باشد و براساس ملیت و مبانی قومی شکل گرفته باشد، باز هم نیازمند این است که با همسایگانش رابطه خوب داشته باشد و امنیت خود را از طریق همسایگانش تامین کند. اما، یهودیهای صهیونیست این اجازه را نمی دهند که دولت های تحت نفوذشان با سایر کشورها رابطه طبیعی داشته باشند. هیچ دولت مسلمانی نمی تواند با تکیه بر صهیونیسم و با رویکردی علیه ملت و همسایگان خود ، بقاء داشته باشد و محکوم به فنا خواهد بود. زیرا، این را  سنت الهی و فطرت انسان ها ایجاب می کند.»

  • نوشته شده
  • در دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
captcha refresh