تاریخ : سه شنبه 21 مرداد 1399
کد 66747

نقش ایران در قره باغ از زبان کارشناس آذربایجانی؛

وقتی مجاهدان افغان از ایران به قره باغ رفتند

کارشناس آذربایجانی از هماهنگی ایران برای رسیدن مجاهدان افغانی به قره باغ گفته و شهادت می دهد که در سال های ابتدایی دهه ی نود، داوطلبان ایرانی برای جنگ به قره باغ آمده بودند.

به گزارش آران نیوز به نقل از گروه بین الملل آناج:کارشناسان قفقاز همیشه از پیچیدگی سیاست ها در این منطقه گفته و آن را به “هزارتوی” سیاست تشبیه کرده اند.جمهوری اسلامی ایران، سال ها قبل از فروپاشی شوروی و از زمان گورباچوف به اهمیت این منطقه واقف بود و به دقت منطقه را زیر نظر داشت.روند تند اتفاقات سیاسی به همراه جنگ قره باغ در سال های ابتدایی دهه ی نود،باعث شد تا جریانات مخالف جمهوری اسلامی ایران از جمله جریان جبهه خلق و الچی بیگ، با خیالات واهی شکل بگیرد و متاسفانه در سال های بعد نیز سطح فکری عمومی جامعه ی آذربایجان را مدیریت کند.هرچند بنظر می رسد این جریان در سال های گذشته همواره در تلاش برای به هم زدن روابط دو کشور بوده است اما خوشبختانه در بین جامعه ی نخبگان جمهوری آذربایجان کسانی هستند که هم این جریان را در سال های گذشته به خوبی شناخته اند و هم در تبیین حُسن نظر ایران در منطقه کمک کرده اند.زردشت علیزاده کارشناس مسائل سیاسی در جمهوری آذربایجان در مصاحبه ای از کمک های ایران به کشورش در جنگ قره باغ گفته است.علیزاده با توصیف ایران به یک کشور شیعی گفته است: وقتی در قره باغ بین آذربایجان و ارمنستان جنگ شروع شد، با هماهنگی ایران مجاهدان افغانی به اینجا(آذربایجان) آمدند و از طرف آذربایجان در جنگ شرکت کردند. همچنین ایران داوطلبان خود را به آذربایجان فرستاد و به ما اسلحه داد و من خودم در قره باغ داوطلبان ایرانی را دیده ام.

کارشناس سیاسی آذری در ادامه با نقد سیاست های سال های گذشته ی الچی بیگ از کمک های ایران در به حکومت رسیدن حیدر علی اف گفته و از حضور مستقیم ژنرال های ایرانی در قره باغ صحبت کرده و می گوید: در به قدرت رسیدن حیدر علی اف ایران نقش خوبی داشت و حمایت کرد. حتی پس از اینکه حیدر علی اف به حکومت رسید، دوازده ژنرال ایرانی آمده و در باکو مستقر شدند. نیروهای ویژه ایران برای جنگ در قره باغ آمدند. آنها در جنگ علیه ارمنستان، از جمله در پس گرفتن منطقه هورادیز شرکت کردند.در سال های گذشته برخی سیاسیون از حقایق روزهای جنگ قره باغ صحبت کرده اند و این بار کارشناس آذری  از بازی های سیاسی قره باغ چنین نقل می کند:(ژنرال های ایرانی) پس از گرفتن هورادیز به رئیس جمهور(حیدرعلی اف) زنگ زدند که اجازه بدهید تا مرز ارمنستان پیش برویم. ولی جواب منفی شنیدند و در ادامه نیز عذر آنها را خواستند و معلوم شد،موضوع قره باغ به یک بازی سیاسی تبدیل شده است و ایرانی ها ترجیح دادند تا هم با آذربایجان و هم ارمنستان رابطه برقرار کنند. علیزاده از حمایت چندین ساله ی ایران از آوارگان جنگ قره باغ هم یاد کرده و می گوید:ایرانی ها نزدیک به 60 هزار آواره جنگی ما را حدود شش سال در اردوگاه ها با غذا و چادر تامین کردند اما همزمان، رسانه های آذربایجان به دلیل ترس از مذهب شیعه و برای رضایت غرب، علیه ایران می نوشتند.

متاسفانه در سال های گذشته به دلایل مختلف حقایق جنگ قره باغ گفته نشده و نقش کشورمان در آن سال ها کمرنگ جلوه داده شده است.اما خوشبختانه چند سالی هست که هم مجاهدان ایرانی قره باغ و هم برخی روشنفکران آذری،بخش هایی از حقایق را بازگو کرده اند ولی همچنین رسانه های مختلف این کشور،از بازگو کردن حقایق درباره ی ایران واهمه دارند.

  • نوشته شده
  • در سه شنبه 21 مرداد 1399
captcha refresh