تاریخ : دوشنبه 3 شهريور 1399
کد 66809

ادامه سرکوب و بازداشت عزاداران حسینی در جمهوری آذربایجان

شمار زیادی از دینداران معترض به بسته ماندن مساجد و ممنوعیت برگزاری مجالس عزاداری در جمهوری آذربایجان با رعایت اصول بهداشتی دستگیر و مجازات شدند.
به گزارش آران نیوز به نقل از  میدان تی وی، سامره آقایئوا، جانشین رییس سازمان "دی 18" گفت شمار زیادی از دینداران معترض به بسته ماندن مساجد و ممنوعیت مجالس عزاداری ، در شهرستان های شمکیر ، بردع، بیلقان و لنکران و شهر گنجه مجازات شده اند.
آیخان جمال اف و الدار محمدوف در شهرستان شمکیر به 25 روز بازداشت محکوم شدند.
در شهرستان بردع نیز الشن عباس اف ، عضو جنبش اتحاد مسلمانان برای گفتگوی کوتاه به اداره پلیس احضار و در همانجا بازداشت شد. به بستگان الشن عباس اف اعلام کردند که وی به 30 روز بازداشت محکوم شده است.
در شهرستان یولاخ نیز غضنفر فرید به 16 روز بازداشت محکوم شده است.
در شهرستان لنکران نیز هشت نفر از دینداران بخاطر اقامه نماز در حیاط مسجد به اداره پلیس برده شدند و تحت بازجویی قرار گرفتند و سید جاوید میری اف ، امام جماعت جوان مسجد به 10 روز بازداشت محکوم شد.
در شهرستان بیلقان نیز 20 نفر از دینداران بازداشت و جریمه شده اند. در شهر گنجه نیز شش نفر از دینداران بخاطر مطالبه گشایش مساجد برای برگزاری عزاداری با رعایت اصول بهداشتی در مساجد  بازداشت و در اداره پلیس تحت بازجویی قرار گرفتند.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 3 شهريور 1399
captcha refresh