تاریخ : شنبه 29 شهريور 1399
کد 66900

صدور رای برای توفیق یعقوبلو

جلسه به ریاست قاضی المار رحیم اف، حکم حبس توفیق یعقوبلو با حبس خانگی جایگزین شد.
به گزارش آران نیوز؛ عقیل لاییج وکیل وی گفت که دادگاه تصمیم گرفت حکم توفیق یعقوبلو را با بازداشت خانگی جایگزین کند.

در حال حاضر یعقوبلو در بیمارستان شهر به سر می برد.

الچین صادق اف، وکیل دیگر متهم به خبرنگاران گفت که اگر وضعیت سلامتی وی اجازه دهد یعقوبلو از بیمارستان مرخص می شود، در غیر این صورت معالجه وی در بیمارستان ادامه خواهد یافت.

جلسه بعدی دادگاه برای 28 سپتامبر تعیین شده است.

 
  • نوشته شده
  • در شنبه 29 شهريور 1399
captcha refresh