تاریخ : يکشنبه 30 شهريور 1399
کد 66906

دسیسه روسیه در جمهوری آذربایجان

سرویس امنیت دولتی جمهوری آذربایجان، انتشار فهرست "عوامل روسیه در جمهوری آذربایجان" را دسیسه توصیف کرد.
به گزارش آران نیوزبه نقل ازazertagaz،  درپی انتشار فهرستی از اسامی 76 نفر از مدیران و سردبیران و خبرنگاران رسانه ها و فعالان سازمان های غیردولتی وابسته به حاکمیت جمهوری آذربایجان و معرفی آنها به عنوان "عوامل روسیه در جمهوری آذربایجان"، سرویس امنیت دولتی این کشور ، فهرست یادشده را نادرست و انتشار آن را دسیسه ای برای برهم زدن امنیت و ثبات جمهوری آذربایجان توصیف کرد.
در این فهرست به نقل از منابع رسانه ای روسیه، مدیر خبرگزاری ترند و سردبیران بسیاری دیگر از خبرنگاران و سردبیران رسانه های متمایل به دولت باکو از عوامل روسیه در  جمهوری آذربایجان معرفی شده اند.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 30 شهريور 1399
captcha refresh