تاریخ : جمعه 21 آذر 1399
کد 67475

آتش کشیدن پرچم اسرائیل در تبریز-فیلم

پرچم رژیم کودک کش و جعلی اسرائیل در شهر علامه ها، شهر سرداران عاشورایی، شهر انقلابیون مشروطه و شهر مشتاقان و خونخواهان سردار دلها شهید سلیمانی و شهید محسن فخری زاده به آتش کشیده شد.
آران نیوز-پرچم رژیم کودک کش و جعلی اسرائیل در شهر علامه ها، شهر سرداران عاشورایی، شهر انقلابیون مشروطه و شهر مشتاقان و خونخواهان سردار دلها شهید سلیمانی و شهید محسن فخری زاده به آتش کشیده شد.
اسرائیل محکوم به نابودی است
 
  • نوشته شده
  • در جمعه 21 آذر 1399
captcha refresh