تاریخ : پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
کد 68049

اشغالگر فلسطین خود را به قفقاز رسانده است !

آیا پس از اشغال سرزمین های فلسطین، نوبت قفقاز است ؟!- تحلیل

رژیم صهیونیستی پس از اشغال قدس، بخشی از توجه راهبردی و اشغالگرانه خود را به سمت قفقاز و آسیای مرکزی معطوف کرده است و ضرورت هشیاری مسلمانان بیدار این منطقه بیش از پیش احساس می شود.
آران نیوز: اسلام دینی است که حتی به مومنین اش اجازه نمی دهد بر روی زمین و خانه ای که غصب شده است بتوان در آن مکان به خداوند عبادت نمود. در اسلام رابطه معناداری بین رعایت حقوق انسان ها، عدالت و توحید برقرار است. گرچه خیلی ها تلاش کرده اند تا با تحریف تاریخ نشان دهند که مسلمانان با غلبه اسلام را ترویج نموده اند اما همین تاریخ معاصر نشان می دهد چه کسانی از طریق غصب، سلطه و غلبه در صدد تحمیل هویت خویش هستند.
اراضی و خانه های مسلمانان در فلسطین، کشمیر، قره باغ و... اشغال و غصب می شود انسان از خانه هایشان بیرون می شوند و حقوق شان بطور کامل نقض می شود اما متاسفانه جامعه جهانی، سازمان ها و کنفوانسیون های بین المللی در برابر این اقدامات غیرتوحیدی و غیرانسانی سکوت معناداری داشته اند.
دولت تصنعی صهیونیستی که از آمیزش لیبرالیزم غربی با فاشیسم یهودیت بوجود آمده است مانند یک قرارگاه و دیدبانی در قلب امت اسلامی غاصبانه برای خود جا باز کرده است و سیاست های شیطان بزرگ یعنی آمریکا و امپریالیزم را برای ایجاد تفرقه بین امت اسلامی را با هر ابزاری پیش می برد و هرکجا احساس میکند میتواند شکافی بین ملت ها و دولت های اسلامی ایجاد کند وارد می شود.
به هندوها اسلحه میدهد تا کودکان مسلمان را چون بچه های فلسطینی قتل عام کنند و فاشیست های ایروان را برای افتتاح سفارتخانه به سرزمین های اشغالی فرا می خواند تا برای مقابله با شیعیان قفقاز در اختیارشان سلاح و مهمات قرار دهد.
نکته دردآور این است که هزینه قتل عام کودکان فلسطینی و سربازان مقاومت را از جیب ملت های مسلمان که سردمداران دولت های خود فرخته شان در اختیارش گذاشته اند تامین می کند و با همین پول ها میان امت اسلامی تفرقه می اندازد.
نزدیک به دویست سال است که از آغاز نظریه های بیداری اسلامی سپری شده است اما نکته تاسف بار این است که هنوز دولت هایی در جهان اسلام وجود دارند که فاقد بصیرت لازم برای شناخت مهایت رژیم اشغالگر یعنی بزرگترین قرارگاه شیطان بزرگ در جهان اسلام هستند. و مهمتر از همه اینکه در سال های اخیر رژیم صهیونیستی نگاه راهبردی خود را به سمت قفقاز و آسیای مرکزی چرخش داده است لذا ضرورت هشیاری مسلمانان بیدار این منطقه بیش از پیش احساس می شود.
 
حاجی پور، کارشناس ارشد مسائل قفقاز

 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 16 ارديبهشت 1400
captcha refresh