تاریخ : يکشنبه 2 آبان 1400
کد 68651

دیدار سفیر ایران و رییس سرویس امنیت دولتی گرجستان

"گریگل لیلواشویلی " رئیس سرویس امنیت دولتی گرجستان و " اکبر قاسمی علی‌آبادی " سفیر جمهوری اسلامی ایران در گرجستان (جمعه) دیدار و در باره مسائل روابط دوجانبه و منطقه ای گفت و گو کردند.

به گزارش آران نیوزبه نقل از سفارت جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، در این دیدار طرفین در مورد  نارسایی های فراروی  امور انسانی و تسهیل امور سرمایه گذاران ایرانی و فعالان اقتصادی و حل مشکل زندانیان  و چگونگی  تعمیق مراودات انسانی و همکاریهای انتظامی دوکشور به بحث و گفت وگو پرداختند.
قاسمی  با اشاره به رویکردهای سلیقه ای  مامورین  مرزی گرجستان در تعامل انسانی دوکشور، خواهان ایجاد ساز وکارهای مطابق با هنجارهای پذیرفته شده بین المللی و تسهیل در امور سرمایه گذاران ایرانی وحل مشکلات آنان شد.
 طرفین در این دیدار تفاهم نمودند تا از طریق نشست کارگروه های کارشناسی  زمینه تسهیل مروادات اقتصادی و تجاری و انسانی بین دوکشور درچهارچوب احترام و منافع مشترک را فراهم سازند.

  • نوشته شده
  • در يکشنبه 2 آبان 1400
captcha refresh