تاریخ : چهارشنبه 17 آذر 1400
کد 68806

هفته نامه قفقاز جنوبی

خلاصه تحولات هفته اخیر در قفقاز جنوبی - چهارشنبه 18 آذر ماه 1400

خلاصه تحولات هفته اخیر در قفقاز جنوبی با تاکید بر جمهوری آذربایجان - هفته نامه
آران نیوز -
خلاصه تحولات هفته اخیر در قفقاز جنوبی :
 

 چهارشنبه 18 آذر ماه 1400
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 17 آذر 1400
captcha refresh