تاریخ : پنجشنبه 13 مرداد 1401
کد 69549

سفر بازرس ویژه هسته ای آمریکا به باکو و تاکید بر شراکت آمریکا و باکو در امنیت خزر!!

سفارت آمریکا در باکو با انتشار اطلاعیه ای در خصوص سفر "ژاکلین کلون"، بازرس ویژه و رییس برنامه "نظارت بر صادرات و امنیت مرزی مربوطه" وزارت خارجه آمریکا به باکو تاکید کرد: « آمریکا و جمهوری آذربایجان در زمینه امنیت مرزی و دریایی در دریای خزر شراکت دارند!!»
به گزارش آران نیوز به نقل از "مدرن" در اطلاعیه سفارت آمریکا آمده است : « هوگو گوارا"، کاردار سفارت آمریکا در باکو با  دکتر ژاکلین کلون، مدیر برنامه "نظارت بر صادرات و امنیت مرزی مربوطه" در اداره همکاری و نظارت بر صادرات" وزارت خارجه آمریکا (EXBS) در خصوص امنیت بین المللی و جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای  دیدار کرد. »
سفارت آمریکا افزوده است : «  ما به حمایت از توانایی جمهوری آذربایجان در جلوگیری از قاچاق سلاح های کشتار جمعی و مواد مخدر ادامه می دهیم!»
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 13 مرداد 1401
captcha refresh