تاریخ : پنجشنبه 21 ارديبهشت 1402
کد 70352

تحلیلگر آذربایجانی: طرح قیلیچدار اوغلو مساوی با فاجعه «پل بورالتان» برای جمهوری آذربایجان است

قابیل حسینلی، تحلیلگر آذربایجانی، طرح قیلیچدار اوغلو برای احداث راه آهن چین - ترکیه از طریق ایران را با فاجعه «پل بورالتان» مساوی دانست!

به گزارش آران نیوز، قابیل حسینلی، تحلیلگر فرمایشی دولت باکو، طرح قیلیچدار اوغلو، رییس حزب جمهوری خلق ترکیه برای احداث راه آهن چین – ترکیه از طریق ایران را مساوی با فاجعه «پل بورالتان» برای جمهوری آذربایجان (اقدام خیانت بار مرزبانان ترکیه در بازداشت و تحویل آذربایجانی های فرار کرده از ظلم حکومت کمونیستی شوروی به مرزبانان شوروی و اعدام سریع آنها توسط نیروهای شوروی در مقابل چشمان ترکها در مرز) دانست!
قابیل حسینلی گفت: در خط اهن چین به غرب که باید تا لندن (صاحب امتیازات نفت و گاز باکو) امتداد یابد، باید جمهوری آذربایجان از اجزای اصلی باشد!
سایر کارشناسان باکو نیز همانند حاکمیت به عنوان عمله ستاد انتخاباتی رجب اردوغان فعالیت می کنند و بعضا خیانت هایی را که ترکیه همواره در دوران حاکمیت حزب جمهوریت خلق، وارث آتاترک به جمهوری آذربایجان کرده است، یادآوری می کنند و طرح قیلیچدار اوغلو را اوج این خیانت ها ارزیابی می کنند!
رسانه های باکو در شرایطی انتخابات ترکیه را خیلی جدی گرفته اند که با توجه به اوضاع ترکیه و انتخابات مهندسی شده این کشور، به نظر نمی رسد اردوعان و آ.ک.پ. ( باند اردوغان تحت نام حزب عدالت و توسعه) آمادگی و ظرفیت انتقال قدرت در ترکیه را داشته باشند. زیرا در صورت برگزاری آزادانه انتخابات در ترکیه، اردوغان و اطرافیانش همگی یا اکثرا به اتهام فساد مالی باید محاکمه و زندانی شوند و این گروه نیز به هر نحو ممکن از این وضعیت جلوگیری خواهد کرد!
در این میان، یادآوری خیانت های تاریخی ترکیه به جمهوری آدربایجان، از فواید مباحث انتخاباتی ترکیه است که در برخی گفتگوها در رسانه های باکو خواه ناخواه مطرح می شوند!

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 21 ارديبهشت 1402
captcha refresh