تاریخ : يکشنبه 28 مهر 1387
کد 8135

فاضل غضنفر اوغلو: تشکیل بلوک احزاب شرکت کننده در انتخابات اخیر آذربایجان استثنا نیست

در مبارزه سیاسی در وهله اول روابط مشترک بین احزاب مطرح می شود و اگر تشکیل این بلوک با منافع حزبی موافق باشد، حزب فوق می تواند درآن بلوک سیاسی جای گیرد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس روسیه : فاضل غضنفر اوغلو رئیس حزب سازندگی بزرگ آذربایجان که درانتخابات اخیر ریاست جمهوری این کشور شرکت کرده بود ،تشکیل بلوکی متشکل ازاحزاب شرکت کننده در انتخابات جاری را استثنا نکرده است.
به گزارش خبرگزاری آران به نقل از ترند نیوز ، فاضل غضنفر اوغلو کاندیدای سابق برای پست ریاست جمهوری روز شنبه گفت:" در مبارزه سیاسی در وهله اول روابط مشترک بین احزاب  مطرح می شود و اگر تشکیل  این بلوک با منافع حزبی موافق باشد، حزب فوق می تواند درآن بلوک سیاسی جای گیرد".
به گفته غضنفراوغلو در وضعیت خاص اگر نیازی احساس شود  احزاب شرکت کننده در انتخابات نباید از شرکت در بلوک واحد امتنا کنند.
وی در پایان گفت:" پیشگویی دراین باره هنوز زود است. چرا که دیدگاههای رهبران احزاب شرکت کننده درانتخابات نیز از یکدیگر متفاوت است. لذا به این خاطر معتقدم که بعنوان مثال  دیدگاههای من با دیدگاه رهبران احزابی، چون اقبال آقازاده و قدرت حسنقلی اف می توانند همخوانی داشته باشد".
انتخابات ریاست جمهوری آذربایجان روز 15 اکتبربرگزارشد. ستاد مرکزی انتخابات این کشور تاکنون نامزدی الهام علی اف از حزب آذربایجان نوین و رئیس جمهوری فعلی ، اقبال آقا زاده از حزب مخالف امید، فاضل غضنفر اوغلو از حزب سازندگی بزرگ، قدرت حسنقلی اف از حزب جبهه خلق آذربایجان واحد ، حافظ حاجی اف از حزب مساوات معاصر، فواد علی اف از حزب لیبرال دموکرات و غلامحسین علی بیگلی نامزد مستقل را مورد تائید قرارداده و این افراد به رقابت انتخاباتی پرداختند.
بموجب نتایج اولیه کمیسیون مرکزی انتخابات الهام علی اف 88.73 درصد، اقبال آقازاده 86/2 درصد، فاضل غضنفراوغلو 47/2 درصد، قدرت حسنقلی اف 28/2 درصد، غلامحسین علی بیگلی 23/2 ، فؤاد علی اف 78/0 درصد، حافظ حاجی اف 65/0 درصد آراء را بدست آوردند.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 28 مهر 1387
captcha refresh