تاریخ : پنجشنبه 9 آبان 1387
کد 8395

اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول

.
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
نویسنده:  دكتر عنایت الله رضا
چاپ دوم: 1382
ناشر: مركز اسناد و تاریخ دیپلماسی
كتاب حاضر حاوی مطالبی درباره تاریخ و گذشته سرزمینی اران می باشد.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 9 آبان 1387
captcha refresh