تاریخ : دوشنبه 23 دي 1387
کد 9828

بررسی تغییرات در قانون اساسی در پارلمان جمهوری آذربایجان

به ابتکار اوکتای اسداف، رییس پارلمان جمهوری آذربایجان، بند پنج ماده 101 قانون اساسی این کشور در خصوص محدودیت تنها دو دوره ریاست جمهوری برای یک نفر لغو شد
سرویس آذربایجان/خبرگزاری آران
خبرگزاری آران / سرویس آذربایجان : در جلسه روز گذشته پارلمان جمهوری آذربایجان مساله برگزاری رفراندوم برایایجاد تغییرات در قانون اساسی این کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به ابتکار اوکتای اسداف، رییس پارلمان جمهوری آذربایجان،بند پنج ماده 101 قانون اساسی این کشور در خصوص محدودیت تنها دو دوره ریاست جمهوریبرای یک نفر لغو شد. هم‌چنین بند دیگری که تمدید مدت ریاست جمهوری را در صورت آغازعملیات نظامی پیش بینی می کند ، تصویب شد.
مدت دوره ریاست جمهوری در جمهوری آذربایجان 5 سالاست .
قانون اساسی دولت جمهوری آذربایجان در سال 1995تصویب شد و در سال 2002 در آن اصلاحات و تغییراتی جهت به قدرت رسیدن الهام علی‌افبعد از حیدرعلی‌اف انجام شد.
تلاش دوباره برای تغییر قانون اساسی به نفع گروهحاکم و الهام علی‌اف در حالی صورت می‌گیرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور 5 سال دیگر برگزار خواهد شد.
پایان پیام.
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 23 دي 1387
captcha refresh