برچسب شده با آشكار

تبعیض آشكار بین یهودیان و مسلمانان در جمهوری آذربایجان

مطالب/ تبعیض آشكار بین یهودیان و مسلمانان در جمهوری آذربایجان

                           
      تبعیض آشكار بین یهودیان و مسلمانان در جمهوری آذربایجان اعتراض ساكنان یهودی در رابطه با تخریب خانه‌هایشان كه در بین كاخ حیدر علی اف و میدان فضولی در باكو قرار دارد، نتیجه بخش بوده است
دوشنبه 17 اسفند 1388