برچسب شده با

برچسب شده با منیسک

روسای گروه منیسک به قره باغ سفر كردند

مطالب/ روسای گروه منیسک به قره باغ سفر كردند

                           
      روسای گروه منیسک به قره باغ سفر كردند روسای گروه منیسک در دور جدید سفر به منطقه با باکو ساهاکیان، رئیس جمهوری خودخوانده قره باغ دیدار کردند
سه شنبه 10 فروردين 1389