برچسب شده با

برچسب شده با سركسیان

اوباما و سركسیان دیدار كردند

مطالب/ اوباما و سركسیان دیدار كردند

                           
      اوباما و سركسیان دیدار كردند در این دیدار رییس جمهوری آمریکا از کوشش های رییس جمهوری ارمنستان جهت برقراری روابط ارمنستان و ترکیه قدردانی کرد
چهارشنبه 25 فروردين 1389