برچسب شده با معنا

 اگر ارمنستان اصول مادرید را نپذیرد مذاکره دو کشور بی معنا خواهد بود

مطالب/ اگر ارمنستان اصول مادرید را نپذیرد مذاکره دو کشور بی معنا خواهد بود

                           
       اگر ارمنستان اصول مادرید را نپذیرد مذاکره دو کشور بی معنا خواهد بود علی اف : ارمنستان از دو ماه پیش بدین طرف، از دادن پاسخ در این زمینه سرباز می زد
يکشنبه 29 فروردين 1389