برچسب شده با

برچسب شده با معرفي

معرفي نامزد جديد انتخابات رياست جمهوري آذربايجان

مطالب/ معرفي نامزد جديد انتخابات رياست جمهوري آذربايجان

                           
      معرفي نامزد جديد انتخابات رياست جمهوري آذربايجان کميسيون مرکزي انتخابات جمهوري آذربايجان صلاحيت يک نامزد جديد را براي شرکت در انتخابات آتي رياست جمهوري اين کشور تصويب کرد
سه شنبه 5 شهريور 1392