برچسب شده با

برچسب شده با خروج سرمایه خارجی

احتمال خروج سرمايه هاي خارجي از بانکهاي جمهوری آذربايجان

مطالب/ احتمال خروج سرمايه هاي خارجي از بانکهاي جمهوری آذربايجان

                           
      احتمال خروج سرمايه هاي خارجي از بانکهاي جمهوری آذربايجان موسسات مالي معتبر بين المللي در گزارشهاي مختلف خود اعلام کرده اند که بانکهاي جمهوری آذربايجان با خطر مالي جديدی روبرو شده اند و ممکن است که سرمايه گذاران خارجي سرمايه هاي خود را از اين بانکها بيرون بکشند.
شنبه 9 آبان 1394