برچسب شده با

برچسب شده با دانیم

رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان : گرچه بر حل مسالمت آمیز ممنوعیت حجاب تاکید می کنیم، لیکن می...

مطالب/ رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان : گرچه بر حل مسالمت آمیز ممنوعیت حجاب تاکید می کنیم، لیکن می...

                           
      رئیس موقت حزب اسلام جمهوری آذربایجان : گرچه بر حل مسالمت آمیز ممنوعیت حجاب تاکید می کنیم، لیکن می... البته ما گفته ایم که طرفدار حل مسالمت آمیز موضوع هستیم ولی ما از هیچ گاه از تظاهرات حجاب انتقاد نکرده ایم ،ما تا ریخته شدن خونمان نیز از حجاب که ناموس و غیرت مان است دفاع خواهیم کرد
جمعه 21 مهر 1391
رئیس جمعیت روشنفکران جمهوری آذربایجان : آنچه را که آنسوی مرزها در مورد نقض حقوق بشر در ایران شنید...

مطالب/ رئیس جمعیت روشنفکران جمهوری آذربایجان : آنچه را که آنسوی مرزها در مورد نقض حقوق بشر در ایران شنید...

                           
      رئیس جمعیت روشنفکران جمهوری آذربایجان : آنچه را که آنسوی مرزها در مورد نقض حقوق بشر در ایران شنید... محبوسین حجاب و تمامی دستگیریهای سیاسی در آذربایجان به صورت سفارشی آنهم از سوی عوامل صهیونیزم صورت می گیرد
جمعه 14 مهر 1391
امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت خود می دانیم

مطالب/ امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت خود می دانیم

                           
      امنیت جمهوری آذربایجان را امنیت خود می دانیم وزیر كشور با تاكید بر اینكه جمهوری اسلامی ایران آماده انتقال تجربیت خود در زمینه دفاعی به جمهوری آذربایجان می باشد گفت : ایران امنیت آذربایجان را امنیت خود می داند
چهارشنبه 15 ارديبهشت 1389