برچسب شده با

برچسب شده با کسبه

حمایت اصناف و کسبه تبریز از اسلامگرایان جمهوری آذربایجان

مطالب/ حمایت اصناف و کسبه تبریز از اسلامگرایان جمهوری آذربایجان

                           
      حمایت اصناف و کسبه تبریز از اسلامگرایان جمهوری آذربایجان خاطرنشان می سازیم در صورت عدم تحقق خواسته های بحق دینی و اسلامی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان،اعتراض خود را بصورت گسترده تر ادامه خواهیم داد
جمعه 20 اسفند 1389
منع کسبه آذربایجان از تجارت با زنان محجبه

مطالب/ منع کسبه آذربایجان از تجارت با زنان محجبه

                           
      منع کسبه آذربایجان از تجارت با زنان محجبه دولت جمهوری آذربایجان در ادامه اقدامات اسلام ستیزی و ایجاد محدودیت برای مردم مسلمان این کشور اقدامات جدیدی را شروع کرده است
دوشنبه 24 خرداد 1389