برچسب شده با

برچسب شده با جمهوری - شماره 6

دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشاور رییس جمهوری و رییس کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان

مطالب/ دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشاور رییس جمهوری و رییس کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان

                           
      دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشاور رییس جمهوری و رییس کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تاکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی میان ایران و آذربایجان، شیعه بودن را میراث مشترک میان ملت دو کشور عنوان کرد
دوشنبه 25 شهريور 1392
دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشاور رییس جمهوری و رییس کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان

مطالب/ دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشاور رییس جمهوری و رییس کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان

                           
      دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشاور رییس جمهوری و رییس کمیته امور دینی جمهوری آذربایجان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تاکید بر پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی میان ایران و آذربایجان، شیعه بودن را میراث مشترک میان ملت دو کشور عنوان کرد
دوشنبه 25 شهريور 1392
اعتراض به تداوم بازداشت سردبیر روزنامه تولشی صدو در جمهوری آذربایجان

مطالب/ اعتراض به تداوم بازداشت سردبیر روزنامه تولشی صدو در جمهوری آذربایجان

                           
      اعتراض به تداوم بازداشت سردبیر روزنامه تولشی صدو در جمهوری آذربایجان رئیس جمهور سابق جمهوری خودخوانده تالش -مغان و رئیس فعلی شورای ریش سپیدان این منطقه گفت، ما منتظر آزادی هلال محمد اف سردبیر روزنامه تولشی صدو هستیم وحکم نهائی هنوز صادر نشده است
دوشنبه 25 شهريور 1392
دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

مطالب/ دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

                           
      دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان، به عنوان مشکل در برخی از مدارس متوسطه همچنان باقی مانده و بیش از 100 نفر از افراد معتقد معترض به این ممنوعیت، همچنان در حبس به سر می برند
يکشنبه 24 شهريور 1392
دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

مطالب/ دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب

                           
      دیدگاههای برخی از نامزدهای انتخاباتی جمهوری آذربایجان نسبت به ممنوعیت حجاب ممنوعیت حجاب در جمهوری آذربایجان، به عنوان مشکل در برخی از مدارس متوسطه همچنان باقی مانده و بیش از 100 نفر از افراد معتقد معترض به این ممنوعیت، همچنان در حبس به سر می برند
يکشنبه 24 شهريور 1392
ارسال موشک های ساخت ترکیه به جمهوری آذربایجان

مطالب/ ارسال موشک های ساخت ترکیه به جمهوری آذربایجان

                           
      ارسال موشک های ساخت ترکیه به جمهوری آذربایجان بخش مهمی از سفارشات آذربایجان سامانه موشکی ت-122 راکتیو نوع «ساکاریا» تحویل داده شده است. تولید و آزمون سیستم های «کاسیرغا» هنوز ادامه دارد
يکشنبه 24 شهريور 1392
آتش سوزی در یکی از چاه های نفتی جمهوری آذربایجان در درياي خزر

مطالب/ آتش سوزی در یکی از چاه های نفتی جمهوری آذربایجان در درياي خزر

                           
      آتش سوزی در یکی از چاه های نفتی جمهوری آذربایجان در درياي خزر آتش‌سوزی همراه با ایجاد آلودگی شدید در یکی از چاه‌های نفتی جمهوری آذربایجان در خزر که از مدت‌ها قبل شروع شده همچنان ادامه دارد
يکشنبه 24 شهريور 1392
روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی »!

مطالب/ روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی »!

                           
      روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی »! در یک سال گذشته نشانه هایی در روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان به چشم می خورد که بیانگر شروع حرکتی برای گذر روابط ایران و آذربایجان از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی » می باشد
شنبه 23 شهريور 1392
روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی »!

مطالب/ روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی »!

                           
      روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی »! در یک سال گذشته نشانه هایی در روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان به چشم می خورد که بیانگر شروع حرکتی برای گذر روابط ایران و آذربایجان از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی » می باشد
شنبه 23 شهريور 1392
روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله «ادراکی»

مطالب/ روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله «ادراکی»

                           
      روابط جمهوری آذربایجان با ایران در گذر از مرحله «احساسی» به مرحله «ادراکی» در یک سال گذشته نشانه هایی در روابط بین ایران و جمهوری آذربایجان به چشم می خورد که بیانگر شروع حرکتی برای گذر روابط ایران و آذربایجان از مرحله «احساسی» به مرحله « ادراکی » می باشد
شنبه 23 شهريور 1392