برچسب شده با

برچسب شده با ‪

حمله به نیروگاه برق در قفقاز،‪ ۲‬قربانی گرفت

مطالب/ حمله به نیروگاه برق در قفقاز،‪ ۲‬قربانی گرفت

                           
      حمله به نیروگاه برق در قفقاز،‪ ۲‬قربانی گرفت ‪دو ‬انفجار در یك نیروگاه برق در قفقاز رخ داد و ‪ ۲‬نفر در این انفجارها كشته و ‪ ۲‬تن دیگر مجروح شدند
چهارشنبه 30 تير 1389